නුඹයි මගේ සදවති – Nubai Mage Sadawathi

ISBN – 9789556673340

හිරු ඒළිය හොදින් වැටි තිබුණු උදෑසනක් වුවද තවමත් සීතල පහව ගොස් නොතිබුනි. බැලු බැලු අත තිබුනේ කදු වැටි හා පල්ලම් ය. 

නෙත් වලට හසු වුයේ කොළ පැහැය පමනක්මය

වැවිළි බෝගයක් ලෙස තේ වගාකල මේ ප්‍රදේශය රසවත් තේ වලට ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධය

විනාවි ගේ තාත්තා තේ වත්තක රැකියාවක් කලේය

ඇගේ මට ගෘහණියකි.

රු690.00 රු585.00

Compare
ISBN 9789556673241
Publisher Pahan Prakashakayo
Pages
Weight 0
Weight 350 kg