පමා වු හසරැල් – Pamawu Hasaral

ISBN – 9786245115006

අඩි දෙක තුනක් පෙරට තබා ඇවිද ගිය ඔ යළි හැරි බැලුවේ ඒ හඩට අවනතවය, හො හඩ නගන මුහුද මිස අහන්ත අහස මිස අන් කවරෙකුවත් නෙත ගැටෙන මානයක වුයේ නැත, මේ සිතයි. සිතුවිළි දැරු නොසන්සුන් කමයි

රු500.00 රු450.00

Compare
ISBN 9786245115006
Publisher Sithuwili Prakashana
Pages
Weight
Weight 350 kg