පතිබ්බතා – Pathibbatha

ISBN – 978955

ගිත ලොවේ ඔබ කැමතිම ගී ගනනාවක් ලියු ඇය… ආරාධනා ඒකනායක විසින් ඔබට දායද කරන මුල්ම නවකතාව….

පතිබ්බතා….

අගොස්තු 24 වෙනිදා සිට කියවන්න. 20% ක වට්ටම් යටතෙ ගෙන්වා ගන්න දැන්ම ඇනවුම් කරන්න.

රු650.00 රු550.00

1 in stock

Compare
ISBN 978955
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg