පතිබ්බතා – Pathibbatha

ISBN – 978955

ගිත ලොවේ ඔබ කැමතිම ගී ගනනාවක් ලියු ඇය… ආරාධනා ඒකනායක විසින් ඔබට දායද කරන මුල්ම නවකතාව….

පතිබ්බතා….

අගොස්තු 24 වෙනිදා සිට කියවන්න. 20% ක වට්ටම් යටතෙ ගෙන්වා ගන්න දැන්ම ඇනවුම් කරන්න.

රු650.00 රු520.00

16 in stock

Compare
ISBN 978955
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “පතිබ්බතා – Pathibbatha”