පතිනියක වී – Pathiniyaka Wee

ISBN – 9786249628502

අනේ මං මැරෙයි ද? භාවනාගේ කටින් ඒ වචන පිට වුනේ ඇස් අගිස්සෙන් අළුත් කදුළු පේලියක් කඩන් වැටෙද්දියි. ඒ වචන වලින් වැඩියෙන්ම පැරුනේ සිතිජ ගේ හිත

රු690.00 රු620.00

Compare
ISBN 9786249628502
Publisher Self
Pages
Weight 100
Weight 350 g