පෙම් බැදන් ආ කින්නරාවි – Pem badan a Kinnarawi

ISBN – 9789554788046

සරිත් ඇත්තටම විසාලාට ආදරේ කරන්න පටන් අරන් කියලා මට හිතෙනවා තරුන්

ඔයා ඒ ගැන දුකෙන්ද ඉන්නේ නිෂි

මට දුර සරිත් ගැනඑක්කෙනෙක්ට ආදරේ කර කර තව කෙනෙක්ව මැරී කරන්න හිතන එක මොන තරන් අමාරුද කියලා මම දන්නවනේ

නි…..ෂි…

මට දන ගන්න ඕනා සරිත් වගේම විසාලත් සරිත් ගැන හිතනවද කියලා

මට දැනෙන විදිහට විසාලාත් සරිත් ට ආදරෙයි. එත් එයා ඒ ආදරේ හංගගෙන ඉන්නවා සමහරවිට ඒ ඔයා නිසා

රු450.00 රු400.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788046
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg