පිනි කදුල මම වෙමි – Pini Kadula Mama

ISBN – 9789556673319

මාව මෙහෙන් එක්ක යන්න.. මං මිගාර අයියාට පින්සෙන්ඩු උනා. ඒත් මිගාර අයියා ඒකට කැමති උනේම නෑ. එයා මට කිවේ ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා සනිප වෙන්න කියලා. ඒත් දවස ගානෙම දුර්වල වෙලා යන මගේ ජිවිතේ ගැන දැන් මට ලොකු බලාපොරොත්තු නෑ. මගේ හිතේ දැන් තියන එකම බලාපොරොත්තුව අවන්තව දකින එක. එකම එක සැරයක් එයාව දකින එක ඇරුනම දැන් මට ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු නෑ.. එත් දැන් අවන්ත අයියා නිශාදි ගේ නම් 

රු590.00 රු500.00

Compare
ISBN 9789556673241
Publisher Pahan Prakashakayo
Pages
Weight 0
Weight 350 kg