පිය සටහන් මැද – Piya satahan Meda

ISBN – 9789550929566

රශි…

මට මැරෙන්න දීපන් දස්සා… මට මැරෙන්න දීපං..

හැරී නොබැලුවත් මිතුරා පැමින ඇති බව දැනුනු හෙයින් ඒ හඩ පෙර තරම් වියරු නැත.

මැරෙන්න තරම් ප්‍රශ්නයක් උබට තියනවාද රශී…?

දසුන් , රශ්මිතගේ මනස නිරවුල් කරනු පිනිස නිවුනු හඩින් ඇසීය.

මාව පිච්චෙනවා බං.. ඇත්තටම පිච්චෙනවා.

ඔය උබට නින්ද නැති නිසා.. 

රු650.00 රු520.00

5 in stock

Compare
ISBN 9789550929566
Publisher Gaya Ctrayions
Pages
Weight
Weight 350 kg