පියාසලම් – Piyasalam

ISBN – 9789554788237

ආදරේ රුව සුවද 

මට කියා

මා දැන නොසිටියාය

ලොවක ගෙන ගියා

කිසිදා ඒ ලොව මා තනිකර දා

යන්නෙපා

මේ සිහිනෙන් මා අවදිකර

කදුළු දෙන්නෙපා

රු450.00 රු400.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788237
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg