පොඩ්ඩා -2 – Podda -2

ISBN – 9789551975470

පොඩ්ඩා හෙවත් උදාර මුතුනායක කවුදැයි කියන්නට කිසිවෙක් දැන උන්නේ නැත. ඔහුගේ රැකියාව කුමක්දැයි කියාවත් කිසිවෙක් දැනගෙන උන්නේ නැත. බොහෝ තැන්වල ඔහු තමාව හදුන්වා දුන්නේ පුද්ගලික ගුරුවරයෙක් ලෙසයි. හරියටම අවුරුදු 24 ක් වෙද්දී උදාර මුතුනායකගේ ජිවිතයේ දැවැන්ත වෙනසක් සිදුවෙයි 

රු690.00 රු600.00

Compare
ISBN 9789551975470
Publisher Madara Books
Pages 316
Weight 0
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “පොඩ්ඩා -2 – Podda -2”