ප්‍රාණ – Prana

ISBN – 9789550929405

හද කොයි වගේද කියලා ටෙලස්කොප් අරගෙන පෘථිවියේ ඉදලා බලන්න ඕනා නෑ. අපි ඒකේ ඇවිදලාම බලමු. රණගල මහතාගේ උපමාවට සියපත්ගේ මුවේ සොදුරු හසරැල්ලක් ඇදිණි

ඔව් සර් හද කොයි වගේද කියලා මං බලන්න පටන්ගන්නේ සිසිටිවි එකෙන්.

සුරුපි බුද්ධි අංශ නිලධාරිනිය දෙව්මි සියපත් ගේ රහස් පරික්ෂණ කතා මාලාවේ සිව්වැන්න

රු750.00 රු675.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789550929313
Publisher Gaya Ctrayions
Pages 280
Weight
Weight 350 g