ප්‍රංශ පෙම්වතා – Pransha Pemwatha

ISBN – 9789553106513

2017 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය, 2017 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය සහ 2017 ගොඩගේ සාහිත්‍ය සම්මනය සඳහා නිර්දේශිත කෘතියකි.

 

රු400.00 රු360.00

10 in stock

Compare
ISBN 9789553106513
Publisher Sarasavi Publishers
Pages
Weight
Weight 350 kg