ප්‍රේම සැදෑවෝ 1 -Prema Sadawo – 1

ISBN – 9789556773958

ලොව පුරා මිලියන ගණනින් අලෙවි වී, වාර්තා පිහිට වූ ‘Fifty Shades Of Grey” නමැති කෘතිය ප්‍රවීණ පරිවර්තක රංජිත් කුරුප්පු විසින් ප්‍රේම සැදෑවෝ නමින්සිංහලට පරිවර්තනය කර ඇත

රු525.00 රු450.00

Compare
ISBN 9789556773958
Publisher SURASA (FAST)  PUBLISHERS
Pages
Weight 0
Weight 350 kg