ප්‍රේම සැදෑවෝ 6 -Prema Sadawo – 6

ISBN – 9789556778977

ලොව පුරා මිලියන ගණනින් අලෙවි වී, වාර්තා පිහිට වූ ‘Fifty Shades Of Grey” නමැති කෘතිය ප්‍රවීණ පරිවර්තක රංජිත් කුරුප්පු විසින් ප්‍රේම සැදෑවෝ නමින්සිංහලට පරිවර්තනය කර ඇත

රු800.00 රු675.00

Compare
ISBN 9789556778977
Publisher SURASA (FAST)  PUBLISHERS
Pages
Weight 0
Weight 350 kg