අතුරුදහන් වු පුසාගේ අභිරහස – PUNCHI RAHAS PARIKSHAKAYO 02

ISBN – 9789555709101

ඒ පුසන්ගේ මුහුනයි කකුලුඉ වලිගයයි තද දුඹුරු පාටයි.හැබැයි ඇග කහ පාටයි.

ඒ ගෙදර ඉන්න ගැහැණු ළමයෙක් මේ පුසන් වඩාගෙන සුරතල් කරන හැටි මම දැකලා තියනවා.

රු370.00 රු330.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789555709101
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 g