රහස් කාමරයේ අභිරහස – PUNCHI RAHAS PARIKSHAKAYO 03

ISBN – 9789555709156

මිල්ටන් හවුස්…? එකනම් හරිම ලෙසි වැඩක්.
සිම්ස් මහතා පැවසුයේ සිනාසෙමිනි. ඊට පසුව ඔහු තම මතකය හාරා බලමින් මෙවෙනි පිලිතුරක් ලබා දුන්නේය.

රු390.00 රු345.00

8 in stock

Compare
ISBN 9789555709156
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “රහස් කාමරයේ අභිරහස – PUNCHI RAHAS PARIKSHAKAYO 03”