රහස් කාමරයේ අභිරහස – PUNCHI RAHAS PARIKSHAKAYO 03

ISBN – 9789555709156

මිල්ටන් හවුස්…? එකනම් හරිම ලෙසි වැඩක්.
සිම්ස් මහතා පැවසුයේ සිනාසෙමිනි. ඊට පසුව ඔහු තම මතකය හාරා බලමින් මෙවෙනි පිලිතුරක් ලබා දුන්නේය.

රු390.00 රු345.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789555709156
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 g