රක්තඝෝර – Rakthagora

ISBN – 9789553493965

ජනේලයට ඔබ්බෙහි පතිත වන ධාරානිපාත වැහි තට්ටුව අතරේ යම් ඡ්යාවක් මගේ නෙත ගැටුනේ ඉන් පසුවය. වැස්සේ සීතලත් සමග සිතට නැගුණු තිගැස්ම මා ඇග කිළිපොලා දැමීමට සමත් විය. විටින් විට පතිත වන අකුණු සැර සමගින් එකාලොක වන පරිසරය මද එබ්බවු කාලවර්ණ සිරස් පොදියක් ලෙස බොද වෙමින් පෙණුනු එය ජනේලය එක් කෙලවරක සිට අනෙක් කෙලවරට තිරස් චලනයේ යෙදෙමින් තිබුණි

රු600.00 රු480.00

Compare
ISBN 9789553493965
Publisher Grantha Prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg