රිදි අප්සරාවි – Ridee Apsaraawi

ISBN – 9789550225378

වෙන්වීම මේ තරම් වේදනාකාරීද?
ජිවත්වෙන්නට නැතිවම බැරි කෙනාගෙන්
වෙන්ව ජිවත්වන්න කියා දෙවය කියන්නේ ඇයි….?

රු540.00 රු490.00

Compare
ISBN 9789550225378
Publisher Warna graphics And  Prakashana
Pages 248
Weight 350 kg