පොඩ්ඩා – RoALD DAHL Podda

ISBN – 9789555709019

මට තාම වයස අටයිනේ. 

මම මටම කියා ගත්තෙමි.

කවදාවත් මං වගේ පොඩි ළමයෙක් කාවවත් මරලා නෑ

එක වෙන්න බැරි දෙයක්

රු350.00 රු310.00

1 in stock

Compare
ISBN 9789555709019
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 300g
Weight 350 kg