රොබට් නොක්ස් – Robert Knox

ISBN – 9789551300692

ලංකාව නැමැති ද්වීපයේ අයිතිහාසික සබදතා නැමැති සුප්‍රකට ග්‍රන්ථය ලියු බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික රොබර්ට් නොක්ස් හෙළිකල තොරතුරු පාදක කරගනිමින් ප්‍රබන්ධිත අයිතිහාසික නවකතාව

රු550.00 රු500.00

Compare
ISBN 9789551300692
Publisher Sakila Publications
Pages 259
Weight 300g
Weight 350 kg