රෝහිණි – Rohini

ISBN – 9789550201358

දුටුගැමුණු රජ සමයේ විසු සිංහලයන්ගේ සුරවිරකම් ගැන ලියවුනු හොදම කතා සංග්‍රය හැටියටත් සිංහලෙන් ලියවුනු උසස්ම එතිහාසික නවකතාව ලෙසත් සැලකේ

රු275.00 රු250.00

Compare
ISBN 9789550201358
Publisher SARASA  PRAKASHAKAYO
Pages 0
Weight 0
Weight 350 kg