සදිසා – Sadisa

ISBN – 9789550207770

අපි අපිට ගැලපෙන අත්තක් අල්ලගන්න ඕනා මද්දු. උඹේ හිතේ ඔය දොස්තර නෝනා ගැන මොනවාත් තියනවා නං.. දැම්ම අතහැර ගනිං.. නැත්ත නිස්කාරනේ පස්සෙ දුක් විදින්ඩ වෙයි

 

රු590.00 රු470.00

In stock

Compare
ISBN 9789550207770
Publisher  Shakya Publishers
Pages 400
Weight
Weight 350 g