සමනයා – Samanaya

ISBN – 9789556565577

අතුරුදහන් වෙච්ච අය වෙනුවෙන් කාර්යාලයක් පිහිටුවලා කියලා පත්තරේ තියෙන්නේ… විස්තර ඉල්ලනව….

ඒ ප්‍රවෘතිය ඇග්නස් නොනා ඇසුවේ පෙරෙදා රැයේ රුපවාහිනි ප්‍රවෘත්ති වලිනි.

කොල් එකක් දිලා බලන්න හිතයි..

මන් හිතන්නෙ ඌක උතුරේත් දකුනෙත් යුද්ඩ්ශෙ බැටකාපු ජනතාව වෙනුවෙන්

රු380.00 රු325.00

10 in stock

Compare
ISBN 9789556565577
Publisher Sooriya Prakashakayo
Pages 148
Weight
Weight 350 kg