සත් වැනි සඳේ රෑ – Sath Wani Sande Ra

ISBN – 9789551387074

අපි නැවත එක් වී සිටින්නෙමුදැන් ඔහුට විවෘත  අභිවන්දනය කරන පළමු වැන්නා මම වන්නෙමිතවත් නම් ඉතින් රහස් නැතඅපගේ විවාහය පිළිබඳ කතා පුවතසිටුවරයාගේ මරණයවිලහෙල්මිනා කන්‍යාරාමයක විවේකීව ගත කරන්නට පිටත් වී යාමඅපගේ පුත්‍රයාසොයා ගනු ලැබීම – මේ සැම අතීතයට එක් වූ පුරා වෘත්තයන් යුද්ධය පිළබඳ වැදගත් සිදුවීම විසින්  සියල්ල ගිල ගනු ලැබ තිබේ.

මැකිසිමිලියන් ගෙදර පැමිණ සිටීඔහුත් ෆ්‍රීට්සිත් එක් කිරීමේ මහා ප්‍රීතිය මම අත්වින්දෙමිමගේ පුතුට දැන් මවක පමණක් නොවේඔහුට ආදරය කළ හැකිගෞරව කළ හැකි පියකු  සිටී……

රු880.00 රු800.00

Compare
ISBN 9789551387074
Publisher Wijesooriya grantha kendraya
Pages
Weight
Weight 350 kg