සයුරු දහරා – Sayuru Dahara

ISBN – 9789551602802

අනේ මගේ සයුරු.. ආයේ එන්න රත්තරන්.. මගේ කන හපන්න. මට රවන්න.. මට බනින්න මාව ලහිරුත් එක්ක එකතු වෙලා රවට්ටන්න. අනේ ඉක්මනට එන්න සයුරු… ඔයාට ඔයාගේ දහරාව දාලා යන්න බෑ නේද රත්තරන්..

රු650.00 රු520.00

In stock

Compare
ISBN 9789551602802
Publisher Silika Publication
Pages
Weight 100
Weight 350 g