සිදoගනා – Sidangana

ISBN – 9786249557307

සුදු අයියේ… අනේ මේ කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. ලස්සනට තියාගන්න අපේ ගෙදර… මම යලිත් ඔහුට කීවෙමි.

ඔහු කිසිවක් නොකියා මගේ හිස සිප ගත්තේය.

කෙල්ලේ අපි යමු මගේ මැණික.. තව ඉදලා මට උබ යන්න නොදි තියාගන්න තැනට එන්න එපා වස්තුවේ.

රු750.00 රු660.00

Out of stock

Compare
ISBN 9786249557307
Publisher
Pages
Weight 0
Weight 350 kg