සේද වෛරය – Silk Vendetta – PRE ORDER

ISBN –  9789556565836

බලාපොරොත්තු රහිත සිදුවිම් , ගෆ්ලොරන්ස් නගරයේ සිදුවු අබිරහස් මරණය , කැළැවේ සිදුවු ඝාතනය , අතිතයේන් මතුවු අමුත්තා….

ඇගේ ජිවිතයේ සතුට සුනු විසුනු කළ නමුත්,……

ඉතිරිය කියවන්න දැන්ම පෙර ඇනවුම් ලබා දෙන්න

රු800.00 රු680.00

11 in stock

Compare

Product Description

 

ISBN 9789556565836
Publisher Sooriya prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg