සේද වෛරය – Silk Vendetta

ISBN –  9789556565836

බලාපොරොත්තු රහිත සිදුවිම් , ගෆ්ලොරන්ස් නගරයේ සිදුවු අබිරහස් මරණය , කැළැවේ සිදුවු ඝාතනය , අතිතයේන් මතුවු අමුත්තා….

ඇගේ ජිවිතයේ සතුට සුනු විසුනු කළ නමුත්,……

ඉතිරිය කියවන්න දැන්ම පෙර ඇනවුම් ලබා දෙන්න

රු800.00 රු680.00

5 in stock

Compare

Product Description

 

ISBN 9789556565836
Publisher Sooriya prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg