සොෆීගේ ලෝකය – Sophie’s World

ISBN – 9789558033669

ලියුම් පෙට්ටියෙ තිබුණෙ එකම ලියුමයි- ඒක සොෆීට.සුදු පාට ලියුම් කවරේ ලියලා තිබුණා – “සොෆී ආමන්ඩ්සන්, අංක 3, ක්ලෝවර් ක්ලෝස්.” ඔච්චරයි. ඒක කාගෙන්ද කියලා නැ. මුද්දරේකුත් නෑ..සොෆී ඇතුළට ඇවිත් ගේට්ටුව වහපු ගමන් ම ලියුම් කවරය ඇරියා.ඒකේ තිබුණේ ලියුම් කවරයට වැඩිය ලොකු නැති කඩදාසි කෑල්ලක් විතරයි.ඒකේ තිබුණේ:”ඔබ කවුද?”වෙන මුකුත් ම නෑ..ඒ වචන දෙක විතරයි,අතින් ලියලා අග්ගිස්සට විශාල ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් දාලා.ඇය ආයෙමත් ලියුම් කවරය දිහා බැලුවා.ලියුම නං සැකයක් නැතුවම ඇයටම තමා.ඒක තැපැල් පෙට්ටියට දාන්න ඇත්තේ කවුද?

රු980.00 රු880.00

10 in stock

Compare
ISBN 9789558033669
Publisher Vidarshana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg