ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දිනු කෘති

 

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දිනු කෘති ගොන්නක්

2008 – ස්වයංජාත – සමරවීර විජේසිංහ
2009 – පොදු පුරුශයා – සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක
2010 – කන්දක් සේමා – සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ
2011 – කවිකදුර – සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක
2012 – සිටුවර පුවත – රූපා ශ්‍රියානි ඒකනායක
2013 – කාල සර්ප – කීර්ති වැලිසරගේ
2014 – කුරුලු හදවත – ලියනගේ අමරකීර්ති
2015 – රණ් කරඩුව – බටුවන්ගල රාහුල හිමි –  OUT OF STOCK
2016 – අහම්බකාරක – ලියනගේ අමරකීර්ති  – OUT OF STOCK
2017 – හද පළුව තනි තරුව – නිශ්ශංක විජේමාන්න
2018 – අප්පච්චි ඇවිත් – සමන් වික්‍රමාරච්චි
2019 – අදිසි නදිය – කපිල කුමාර කාලිංග

රු5,375.00 රු4,835.00

Compare
ISBN 9
Publisher Swarna Pusthaka Winner Books
Pages
Weight 0
Weight 350 kg