තනිවු ගැහැනිය – Thani wu Gahaniya

ISBN – 97895551596989

නරකම සාක්කිය මොකක්ද කියලා කියන්න අමාරුයි.
මැරිලින්ගේ කාමරේ තිබිලා ටැග් සොයාගත්ත පිහිය තමයි නරකම සාක්කිය

ඒත් ඒ මිනිමැරුම සිදුකල පිහියමයි කියලා ඔප්පු කරන්න අමාරුයි. එ වගෙම මැරිලින්ගේ මුලු කතාවම අදහන්න බැරි තරම්

රු500.00 රු450.00

Out of stock

Compare
ISBN 97895551596898
Publisher PRATHIBHA PUBLISHERS
Pages 212
Weight
Weight 350 kg