දුම්රියෙන් පැමිණිය දැරිවිය – The Girl From The Train

ISBN – 9789556973037

ගේ‍්‍රට්ල් ස්චිමිඞ්ට්’ නැමති සය හැවිරිදි කුඩා දැරිය හට තම ජීවිතය පමණක් ඉතිරිකර අන් සියල්ලම අහිමි කරන්නේ කුරිරු යුද්ධයයි. 
අනාථ දැරියක් බවට පත්වන ඇය සියල්ල අහිමිවීම් මැඳ තම ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන දෛවය සමඟ සටන් කරමින්, ආදරණීය චරිතයක් බවට පත්වී තම ජීවිතය ජයගැනීමට සමත් වෙයි.

ජුනි මුල් සතියේම කියවන්න දැන්ම ඔබේ පිටපත 18% ක වට්ටමක් සහිතව ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න. පෙර ඇනවුම් ලබාදෙන්න..

රු950.00 රු780.00

Compare
ISBN 9789556973037
Publisher Ashirwada Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg