ලෝන් රේන්ජර් – The Lone Ranger

ISBN – 9789556861204

මාරකතා චක්‍රවර්ති ලෙසින් හැදින්වූ ඩීමන් ආනන්ද මහතා විසින් නවකතා 1050 කට අධික ප්‍රමාණයක් රචනා කර ඇති අතර 1960 වසරේ සිට 2007 වසරේ ජීවිතෙන් සමු ගත්තද ලංකාවේ ත්‍රාසජනක මාරක කතා වල ප්‍රමුඛයා වන්නේ ඔහුයි.

මේ නවකතාව ඔහුගේ අවසන් පරිවර්තන නවකතාව වේ.

රු380.00 රු342.00

Compare
ISBN 9789556861204
Publisher  Dayawansha jayakody
Pages
Weight
Weight 350 g