කැම්බයිසෙස් සේනාoකය – The Lost Army

ISBN – 9789556973464

වසර දෙදහස් පන්සීයකට පෙර වැලි කුනාටුවකට හසුව පණපිටින් වැලලුන පනස් දහසක යුධ සේනා කයකට අයත්ව තිබු වස්තුව සොයා ගිය ගමනක් ගැන කියවෙන ත්‍රාසය , කුතුහලය , භීතිය , භීෂණය හා ආදරය වටා ගෙතුනු සත්ය සිදූවිමක් පදනම් කොට ලියවුනු අලෙවි වාර්තා තැබු කෘතියේ පරිවර්තනය.

දැන්ම ඔබේ පිටපත වෙන් කරවාගන්න.

රු950.00 රු770.00

Compare
ISBN 9789556973464
Publisher Ashirwada Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg