රෝස් ඉයර්ස් – The Rose Years Full Set

 

රෝස් වයිද්ලර්  යනු පොත් මාලාවේ LITTLE HOUSE නිර්මාතෘවරිය වන ලොරා ඉන්ගල්ස් වයිඩර්ගේ දියණියයි. Roger Lea Macbride විසින් රචිත මේ පොත් පෙළ මගින් රෝස් ගේ ජිවිත කතාව විස්තර කෙරෙනු ඇත

 

රු3,285.00 රු2,825.00

In stock

Compare
ISBN The Rose Years Full Set
Publisher Samayawardana Poth Hala
Pages
Weight 2000g
Weight 2000.00 g