උඩ රට මහ කැරල්ල – Uda Rata Maha Kerella

ISBN – 978955211568X

උඩ රට මහ කැරැල්ල පිලිබදව තෙන්නකොන් විමලානන්ද සූරීන් අතින් ලියවුනු මේ කෘතිය නිසැකවම ඒ ගැන එතෙක් මෙතෙක් සින්හලෙන් පළවු විශිෂ්ඨතම කෘතිය ලෙස අවිවාදයෙන් පිලි ගැනෙයි.

රු1,950.00 රු1,775.00

Compare
ISBN 978955211568X
Publisher M D GUNASENA
Pages
Weight 0
Weight 350 kg