උමතු මන්දිරය – Umathu Mandiraya

ISBN – 9789556913286

“ඇතුල්වීම තහනම්”
එහෙම දැන්විමක් අලවලා තිබ්බ දොරක….
ඒ දොරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ පරණ කාර්යාලයක්.
ගිම්හාන ඉස්කොලෙට ආපු ඩැන්, ඇබි , ජොර්ඩාන් හොද යාලුවො..
ඒ යාලුවො තුන්දෙනා එක රැක ඒ දොරෙන් ඇතුල් වෙන්නෙ “ඇතුල්වීම තහනම්” කියන්නේ ඇයි දැනගන්න.
ඒ තහනම් අඩවියෙන් ඒ ගොල්ලන්ට හම්බවෙන්නේ…..

ලොකෙට වසන් කරපු බිහිසුණු රහස් ගොඩාක්….

ඉතින් සැරසෙන්න
උමතු මන්දිරයේ අතරමන් වෙන්න

රු800.00 රු660.00

Compare
ISBN 9789556913286
Publisher Wijesooriya grantha kendraya
Pages
Weight
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “උමතු මන්දිරය – Umathu Mandiraya”