උත්තම ගැහැනු – Uththama Gahanu

ISBN –  9789556565317

උත්තම ගැහැනු මගේ සිත කාලයක් තිස්සේ පැවති සන්කල්පයකි. ඒ සන්කල්පය ඇති කිරිමට මා ඇසුරු කල චරිත කිහිපයක්ම උදව් විය, උත්තම සන්කල්ප ගැන එකිනෙකා සිතන අන්දම වෙනස් ය. ධාර්මිකව ජිවත්වන පුද්ගලයා සමහරක්ට උතුම් ය. එහෙත් උත්තම සන්කල්පය මා තුළ මැවුනේ තම ජිවිතයට සම්බන්ද පුද්ගලයන් කරන වැරදි නොතකමින් ඔවුනට අනුකම්පා කරමින් තම ජිවිතය සාර්තකව ගොඩ නගා ගන්නා ගැහැණුන් ගැනය.

රු400.00 රු340.00

Compare

Product Description

 

ISBN 9789556565317
Publisher Sooriya prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg