වීදි හාදුව – Weedi Haduwa

ISBN – 9789556770005

ඉන්දියානු ලේඛක අකිලේශ්වර් ජා ගේ “The Janpath Kiss” නමැති නවකතාවේ සිංහල පරිවර්තනයයි.

දෙනො දාහක් ඉදිරිපිට ජන්පත් විදියේ දී ඔහු දුන් ඒ හාදුව ඔහුගේත් ඇයගේත් තවත් බොහො දෙනෙකුගේ ජිවිත උඩු යටිකුරු කරන්නට සමත් වීය

රු400.00 රු340.00

Compare
ISBN 9789556770005
Publisher Surasa (Fast ) Publishing
Pages
Weight
Weight 350 kg