වයිට් රුෆ් හි හමුවු නාදුනන්නා

ISBN – 9789553490148

White Roof he Hamuwu Nannadunanna

අංජලී……….. මේ රෑ පිස්සුද?..
ඩීන්ගේ ත්‍රීව්‍ර හඩ රුව තුලින් නැගී ආවෙන් මම ඔහු වෙතට දිව ගියෙමි.
පල්ලියේ පහන් කනුව යටට ආ හෙතෙම එහි වූ ආලෝකයෙන් මට මනා ලෙස දැක ගැන්මට හැකි වූයෙන් පුදුමය හා තරහව මුසු බැල්මක් ඔහුගේ දැසේ විය.
යමක් පැවසීමට මුව විවර කලද ඊට අවධානය නොදුන් මම ඔහුගේ දකුණත දැඩිව ග්‍රහණය කොට කාරය දෙසට පැමිණියෙමි..
ඩින් දෙයියන්ගේ නාමෙන් නගින්න…

රු690.00 රු550.00

Compare
ISBN 9789553490148
Publisher Bookrack Publishers
Pages
Weight 350g
Weight 350 kg