විදේශීය කෙටි කතා සංග්‍රහය

ISBN – 9789556522280

කෙටි කතා කලාව හදාරන විද්ර්ථයන්ට , ප්‍රබන්ධ කතා සාහිත්‍ය උගන්වන ගුරු භවතුන්ට මෙම කෘතිය බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත්‍ ය, විදේශීය කෙටි කතා කලාවේ හරස්කඩකි.

රු680.00 රු545.00

Compare
ISBN 9789556522280
Publisher  Wijesuriya Grantha Kendraya
Pages 406
Weight 500g
Weight 350 g