විලාප – Wilaapa

ISBN –  9789556562499

අසෝක මහත් වීමතියෙන් යුතුව එම රුව දෙස බලා සිටියේය. ඒ ඔහු දැන සිටි අනුලා නොවිය. එම සොදුරු රාත්‍රිය පාලනය කරන යම් ආත්මයක් විසින් එම දැරිය ග්‍රහණයට ගෙන උන්මාදනීය රූපයකින් යුත් ගැහැනියක් බවට පත් කරනු ලැබ ඇත. 

 

රු650.00 රු580.00

Compare

Product Description

 

ISBN 9789556562499
Publisher Sooriya prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 g