යළි එන්න වස්සානේ – Yali Enna Wassaane

ISBN – 97895566733234

මට එයා මොන තත්වෙන් හිටියත් කමක් නෑ. මට පුළුවන් එයාව භාර ගන්න . ඒත් එයා මේ දේවල් මට නොකියාම ඈත් උනේ එයා දන්නවා මට මේ දේවල් දරාගන්න බෑ කියලා. එයා හිතන්න ඇති මෙහෙම මේ විදිහට මාව අතහැරලා දැම්මාම මං හිත හදා ගනී  එයාට වේයිර කරයි කියලා

රු450.00 රු385.00

Compare
ISBN 9789556673241
Publisher Pahan Prakashakayo
Pages
Weight 0
Weight 350 g