-රු45.00
-10%

අපරාජිත ජිවිතයක් – Aparajitha Jeewithayak

(0)

ISBN –  9789556604006

මෙය සත්‍යජිත් රායිගේ සිනමා කෘතියක් වන Aparajito  සිනමාපටයට පාදක විය

රු460.00 රු415.00
-රු70.00
-12%

අපුගේ ලෝකය – Apuge Lokaya

(0)

ISBN –  978955652082

මෙය සත්‍යජිත් රායිගේ සිනමා කෘතියක් වන Apur Sansar  සිනමාපටයට පාදක විය

රු580.00 රු510.00
-රු60.00
-10%

මාවතේ ගීතය – Mawathe Geethaya

(0)

ISBN –  9789556520277

බටහිර බෙංගාලයේ පිටිසර ගමක ජිවත් වූ දිලිදු බ්‍රාහ්මණයෙකු වූ හරිහරගේ චරිතය විදහා දක්වමින් ලියවුනු මෙය සත්‍යජිත් රායිගේ සිනමා කෘතියක් වන Pather Panchali සිනමාපටයට පාදක විය

රු600.00 රු540.00

Showing all 3 results