2001 – අභ්‍යවකාශ වීර චාරිකාව 01

ISBN – 9789551080259

හිරු එලියට නිරාවරණය වූ විට සංඝා නිකුත් කරන උපකරණයක්

මින් වසර ලක්ෂ ගණනකට පෙර එය හදේ වැළලු බුද්ධිමත් ජීවින් සොයා ගිය ගමනක්.

මිනිස් සගයන් වනසා දමා තම අරමුණ ඉටු කරගැනීමට මාන බලන පරිගනකයක්

අහ්යවකාශයේදී හමුවන ලෙයින් මසින් පමණක් නොව සිරුරින්ද තොර ජීවියෙක්….

රු450.00 රු405.00

Compare
ISBN 9789551080259
Publisher S & T Group
Pages
Weight
Weight 350 kg