ඒක දිග කතාවක් – Eka Diga kathawak

ISBN – 9789554788312

ප්‍රේමයෙන් හුස්ම ගෙන ප්‍රේමයෙන් මිය අදුන ප්‍රේමයක් නොම දුටුව පෙම්වති

අපතේම ගිය පෙමක් මත්තෙම දුක් වින්ද අමාවක කළුවරේ සදවති

දොරින් දොර නැවතුනත් ප්‍රේමයක් පතාගෙන අබ ඇටක් නොම ලැබුනු පෙම්වති

අන්ජලිකරණය ප්‍රේමයක් සොයන්නී නුබ තරම් ප්‍රේමයක් වෙන නැති

රු550.00 රු485.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788312
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg