අචිරවතී – Achirawathi

ISBN – 9789553727237

සැක කටයුතු කළු පැහැති අවුඩි රථයක් පැමිනෙන තුරු ද මග රැක සිටි යුද හමුදා බාධකයට එම රථය දැක ගැන්නට ලැබුණේ තොරතුරු ලැබි පැය තුනකටත් පසුවය.
රථය නවතන ලෙසට සන් කලයුධ හමුදා පිරිස දුටු හැටියේ රථයේ සිටින්නන්ට අනතුර ඉව වැටුණි. මෙතෙක් පසුවු හමුදා හා පොලිස් බාධක අනෙක් සැම වාහනයක්ම නවතන විදියක් තිබුනේය.. ඔවුන් විශාල පිරිසක් රථය වෙත ගිනි අවි අමොරාගෙන සිටින්නේ ඇතුළත සිටින පිරිස නො අනුමාන ව දන්නා පරිදිය….

කුතුහලයෙන් ඉතිරිය කියවන්න.. දැන්ම ඔබේ ඇනවුම ලබා දෙන්න

දෙසැම්බර් 22 න් පසු පොත නිකුත් වු පසු ඔබ වෙත ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ

රු880.00 රු740.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789553727237
Publisher Muses Publishing
Pages
Weight
Weight 350 kg