ගල් ලෙනේ තිබූ කඩුව- Gallene thibu kaduwa

ISBN – 9789556523287

ශ්‍රීමත් හෝරස්ගේ පන්සිය වැනි උපන් දිනය එළැඹෙන්නට ළං වී තිබේ. ඔහුට දීම සඳහා අගේ ඇති තෑග්ගක් සොයා ගැනීම අරමින්තාගේ සහ වොන්ඩාගේ බලාපොරොත්තුවයි. සිය භූත නිවස යට ඇති සැඟවුණු ගල් ලෙනක තිබී ඔවුන්ට කඩුවක් සම්බ වෙයි. එය අරගැනීම ඉතා පහසු වැඩකි.

එය ගන්නට ගල් ලෙනට යන ඔවුහු උගුලකට හසු වී, එහි සිර වෙති. අරමින්තාට සහ වොන්ඩාට යළි නිවසට ගොස් ශ්‍රීමත් හෝරස්ගේ උපන් දිනය සැමරීමට හැකි වේවිද?

රු380.00 රු335.00

Compare
ISBN 9789556912876
Publisher wijesooriya grantha kendraya
Pages 142
Weight 0
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගල් ලෙනේ තිබූ කඩුව- Gallene thibu kaduwa”