සක්විති මෙහෙසිය – Sakvithi Mehesiya

ISBN – 9789556940497

නැදෑයින්ගේ දෙ‍්‍රා්හිකම් නිසාවෙන් සිය මවත් අහිමි වූවාය. සෑම දිනකම ඇය වින්දේ තාඩන පීඩනය. ඇගේ එකම ගැලවුම්කරුවා වූයේ නමින් පමණක් හදුනන තරුණයෙකි. ඇගේ පියත් එකම ආරක්ෂකායත් ඇයට අහිමි වේවිද

රු550.00 රු500.00

Compare
ISBN 9789556940497
Publisher Rathsara Poth
Pages
Weight
Weight 350 kg